Aanvraag

Wij doen u graag een aanbieding voor uw vertaalopdracht.
Om een goede aanbieding te kunnen maken, is het voor ons van belang dat u voldoende informatie aanlevert. Daarom hebben we onderstaande checklist gemaakt.
Uiteraard kunnen we u ook mondeling of telefonisch adviseren over uw vertaling.

Checklist voor vertaalopdracht

 Als u om een offerte vraagt, kunt u de volgende vragen van ons verwachten:

□  Contactpersoon voor het project, indien mogelijk ook in het doelland

□  Bronmateriaal (soort bestanden, op papier, website,...)

□  Brontaal / brontalen

□  Gewenste doeltaal

□  Gewenst format (Word-document, Powerpoint, Excel,...)

□  Vakgebied, doelgroep

□  Gewenste levertijd

□  Gewenste levering:

□ per e-mail  □ per fax  

□ per post   □ anders: ...

 Soms bevat een tekst al een paginanummering, grafieken of moet de inhoud van een tekst worden aangepast in de doeltaal:

□  Landspecifieke aanpassingen van de tekst (datum, tijd, valuta, maateenheden)

□  Vertaling van grafieken:

niet vertalen  in grafiek vertalen

□  Paginanummering handhaven (bijv.: catalogi, brochures, stuklijsten,...)

Als de tekst of een soortgelijke tekst al eerder is vertaald, kan het prettig zijn om dit mee te sturen als referentiemateriaal voor onze vertaler:

□  Referentiemateriaal beschikbaar (databanken, links, PDF-documenten,...)

□  Vertalingen in dezelfde taal reeds beschikbaar

□  Vertalingen in andere talen reeds beschikbaar

□  Translation memories beschikbaar

KK Vertalingen & Trainingen