Maatwerk taaltrainingen Duits en Nederlands

 

In-company taaltrainingen

De training vindt plaats in uw eigen kantoor of op een locatie in de directe omgeving. Op deze manier is een taaltraining gemakkelijk in het werkschema in te passen en bespaart u kostbare reistijd. Bovendien wordt de hele cursus afgestemd op de wensen van uw bedrijf en op het niveau en de deelnemer(s).

De trainers

De training wordt gegeven door zeer ervaren trainers - native-speakers -  met uitgebreide werkervaring in Nederland en Duitsland. Tijdens de taaltraining komen ook de interculturele verschillen tussen Duitsland en Nederland aan de orde.

Trainingsvarianten 

Er kan worden gekozen voor verschillende cursusvarianten. Allereerst is er natuurlijk de keuze tussen een individuele of een groepstraining. Daarnaast wordt er bekeken waarop de nadruk moet liggen tijdens de training: op spreekvaardigheid of  schrijfvaardigheid; of de training algemeen van aard is of dat er branchespecifieke zaken aan de orde moeten komen (denk bijvoorbeeld aan vakterminologie). Vervolgens kan er een keus worden gemaakt uit:

 • een intensieve training van vijf hele dagen, bestaande uit zes uur les en enkele uren huiswerk.
 • een semi-intensieve training van vijf dagen, bestaande uit drie uur les plus ongeveer één uur huiswerk.
 • een training, bestaande uit blokken van twee uur. Bijvoorbeeld tien weken lang twee uur per week of zes weken lang, twee maal twee uur per week.
 • Indien gewenst, kan er tijdens de training aandacht worden besteed aan het vakjargon waarmee de cursist in de praktijk wordt geconfronteerd. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van rollenspelen.

   

  Werkwijze

  Tijdens het intakegesprek worden de wensen en behoeften van de cursist(en) geïnventariseerd. Daarbij komen onder andere aan de orde

 • de doelstelling van de opdrachtgever en de haalbaarheid daarvan
 • het beginniveau van de cursist(en) en het beoogde eindresultaat
 • de hoeveelheid tijd die er beschikbaar is
 • In aansluiting op dit gesprek wordt er een mondelinge en schriftelijke test afgenomen om het niveau van de deelnemer(s) te bepalen. Op grond van de intake en de niveaubepaling ontvangt u een intakeverslag, bestaande uit:

 • cursusadvies
 • cursusopzet
 • offerte
 • Na ontvangst van de opdrachtbevestiging is er sprake van een bindende overeenkomst. Een éénmaal afgesproken training kan in geval van overmacht uiterlijk vijf werkdagen van tevoren worden geannuleerd. Als dit niet eerder mogelijk is, zijn wij genoodzaakt de geoffreerde kosten in rekening brengen. 

  Vanzelfsprekend is het van belang dat er een aparte ruimte aanwezig is waar ongestoord en geconcentreerd kan worden gewerkt. Als dit binnen uw bedrijf niet mogelijk is, kan er naar een locatie in de buurt worden uitgeweken.

   

  Evaluatie

  Het trainingstraject wordt afgesloten met een mondelinge en schriftelijke evaluatie.

  Levering vindt plaats volgens in de branche gebruikelijke Algemene Voorwaarden.

  KK Vertalingen & Trainingen